Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje pomoc ponad 3 mld zł dla firm, które borykają się trudnościami w związku z epidemią koronawirusa. Tak wynika z Oceny Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Ponad 3 mld zł wsparcia przyznane będzie w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

“Na wsparcie planuje się przeznaczyć ok. 3,03 mld zł. Z tego na wsparcie w formie dotacji planuje się przeznaczyć ok. 2,58 mld zł, obejmując nim ok. 2300 podmiotów. Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej ok. 450 mln zł, obejmując nim ok. 500 podmiotów” – napisano w OSR.

Dodano, że projektowane rozporządzenie tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską w przyjętych tymczasowych ramach prawnych. Przewidziano pomoc w formie dotacji albo pomocy zwrotnej.

“Rozporządzenie przewiduje udzielanie pomocy publicznej zarówno MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom tak na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne. Pod warunkiem, że celem pomocy jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19” – podało OSR.

W Ocenie Skutków Regulacji wyjaśniono, że źródłem finansowania będą środki funduszy UE. Dostępne są one w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Natomiast nie jest przewidziane finansowanie pomocy ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA